Hívjon minket +36 1 880 4400
E-mail: info@kvazar-micro.hu

Vásárlási feltételek

Általános kereskedelmi feltételek

A Kvazar-Micro CEE Kft., mint szoftver- és hardvertermékek disztribúciója és nagykereskedelme (a továbbiakban mint Disztribútor) a partnereit (a továbbiakban mint Viszonteladó) az alábbi általános kereskedelmi feltételeknek megfelelően szolgálja ki.

A Disztribútor kizárólag viszonteladókat szolgál ki. A partnerek, az Adatszolgáltató lap kitöltésével és aláírásával válhatnak viszonteladóvá. A Viszonteladó ezzel egyidejűleg egy 30 napnál nem régebbi cégbejegyzési másolattal igazolja, hogy jogosult a Disztribútor által forgalmazott termékek vásárlására és továbbértékesítésre. A termékek különbözőségéből adódóan a Disztribútor kategorizálja azokat, és az eltérő kategóriába sorolt termékeknél más-más kedvezményeket adhat a Viszonteladónak. Viszonteladóra vonatkozó kedvezmények előzetes egyeztetés után alakulnak ki.
A Viszonteladó a termékeket írásban is megrendelheti. Ekkor a Disztribútor a megrendelést ugyancsak írásban igazolja vissza a szállítási határidő és vételár megjelölése mellett. A Disztribútor jogosult a visszaigazolásban megadott árat egyoldalúan megváltoztatni, amennyiben a számlakiállítás időpontjában a HUF/USD, HUF/EURO (terméktől függően) MNB deviza eladási árfolyama eltér a rendelésigazolás időpontjában figyelembevett árfolyamtól. A Viszonteladó a megjelölt szállítási határidőtől számított 8 napon belül köteles a megrendelt termékeket átvenni a Disztribútor telephelyén. A Viszonteladó köteles a számlán szereplő tételeket az átvett áruval összehasonlítani, kifogásait azonnal jelezni. Egyezőség esetén a számla aláírásra kerül mindkét fél részéről. A számla kiállítása a szállítási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg történik.
Késedelmes fizetés esetén a Viszonteladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. A szerződés tárgyát képező áruk tulajdonjogát a Disztribútor kifejezetten fenntartja a Viszonteladó fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig.
A Disztribútor a Viszonteladótól terméket csak egyedi elbírálás alapján vesz vissza, csak és kizárólag, sértetlen csomagolással. A csomagolás sérülése esetén, az értékcsökkenés megállapítása szintén egyedi elbírálás alá esik. A Viszonteladó késedelmes fizetése esetén a Disztribútor élhet jogával, hogy a jogos követelés behajtását jogi útra terelje, valamint a Viszonteladó kiszolgálását megtagadja.

A felek közt fellépő bármely jogvita elbírálására a Felek alávetik magukat, értékhatártól függően a Fővárosi Bíróság, ill. a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen dokumentumban nem rendezett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Viszonteladóvá válás

A viszonteladóvá válás során egyrészt a partnerek számlázási és kapcsolattartási adatait vesszük fel, valamint meggyőződünk arról, valóban szerepel-e olyan tevékenységi kör, amely alapján, mint számítástechnikai viszonteladót felvehetjük ügyféltörzsünkbe.

Ehhez - személyesen vagy fax útján - a kitöltött és aláírt adatszolgáltató lapot juttasd el hozzánk.

A regisztráció céljára fenntartott e-mail címünk: reg@kvazar-micro.hu.

A regisztrációt követően elkészítésre kerül a cégspecifikus viszonteladói szerződés, melyet szintén rövid időn belül megküldünk aláírásra.

Bármilyen további kérdésed vagy észrevételed merülne fel, kérjük azt a fenti e-mail címre küldd el nekünk!